АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИ 3га ТАЛБАЙД МОД ҮРЖҮҮЛЖ БАЙНА

2023.05.19
Цаг үеийн
Бат-Өлзий сум дахь сум дундын ойн анги 2022 онд шинээр байгуулсан 3га мод үржүүлгийн талбайдаа мөчир суулгах, бойжуулгын талбай, эх ургамалын плантаци байгуулах, шинэсний тарьц ургуулах ажил хийгдэж байна.
Мөн 2-3 настай шинэсний тарьцыг бортогонд шилжүүлж суулгах ажил хийгдэж байна.