АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС
# Гарчиг Файл
1. Архив, бичиг хэрэг нярав Татах
2. Нягтлан бодогч Татах
3. Усны нөөцийн ашиглалт, хамгаалалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Татах
4. Газар, газрын хэвлий түүний баялгийн ашиглалт, нөхөн сэргээлт, байгаль орчны үнэлгээ-аудит хариуцсан мэргэжилтэн Татах
5. Бодлогын хэрэгжилт, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Татах
6. Биологийн төрөл зүйл, мэдээллийн сан, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Татах
7. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Татах
8. Аялал жуучлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Татах
9. Орчны бохирдол, хог хаягдал, химийн бодис хариуцсан мэргэжилтэн Татах
10. Байгаль хамгаалагчийн ажлын байрны тодорхойлолт Татах