АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС
# Гарчиг Файл
1. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм Татах