АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС
# Гарчиг Файл
1. Өвөрхангай аймгийн аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөр Татах
2. Өвөрхангай аймгийн эдийн засгийг 2014-2024 онд хөгжүүлэх бодлогын баримт бичиг Татах
3. Аймгийн 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө Татах
4. Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр Татах
5. Арвайхээр хотын агаарын бохирдлыг бууруулах дэд хөтөлбөр Татах