АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ” ХУУЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2024.04.26
Цаг үеийн
БОАЖГ-ын ойн нэгжийн дарга, мэргэжилтэн, улсын байцаагч нар Сум дундын ойн ангийн инженер, сумдын ЗДТГ-ын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн(БОХУБ),Байгаль хамгаалагчдад 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай” хууль болон зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд зөрчлийг гэрэл зургаар баримтжуулахад гарч байгаа алдаа, дутагдал цаашид анхаарах асуудал, бусад цаг үеийн мэдээлэл өглөө.
2024.04.25
IMG_6914 IMG_6954 img_6963 img_6909