АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ЗҮЙ БУСААР ХОРОГДСОН МАЛ, АМЬТНЫ СЭГ ЗЭМ УСТГАХ АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ

2024.05.14
Цаг үеийн
Улсын онцгой комиссын албан даалгавар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайд-ийн 2024 оны 03 сарын 01-ний өдрийн 02 дугаартай “Орчны бохирдлыг бууруулах, хуулийн хэрэгжилтийг хангах, эрчимжүүлэх тухай” албан даалгаврын хүрээнд зүй бусаар хорогдсон мал, амьтны сэг зэмийг цуглуулж устгах ажил 97.3 %-тай хийгдэж дууслаа.
 
Аймгийн хэмжээнд 19 сумын нийт 82807 мал хорогдсоноос 45 устгалын цэгт малын 80576, амьтны 114 сэг зэмийг тус тус төвлөрүүлж, халдваргүйтгэл хийн булшилж устгаад байна.
0251a200-9237-4d12-9762-c45a3b42d25f 17bf9297-40b0-4809-b146-82a56b9ee830 21263e4f-a7ba-4b3b-860f-5c770345d109 3251bf4d-a2cf-49c9-afc1-773040ab375a 670fbe16-4c38-4b86-ae05-67d12015d222 7fa1ae3e-116f-420c-953c-a5972d56a299 86c1cf22-b1fe-448b-b30f-1a13e214aa38 97576838-73a2-48e7-91e2-6a1868ace193