АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Хамтдаа авлигыг тэвчье сэргийлье аянд БОАЖГ-ын албан хаагчид нэгдэж байна.

2024.06.10
Зурагт мэдээ

18848fb0-8ef8-4b07-93d7-ed14a67578fb 2257621e-2ca6-4bbd-a4a2-fb546ef7e113 5b6a58be-75a4-4b92-838b-1765950cf5f7 81ff299f-b5f7-4a6a-994f-9a6d31a9a116 886c3f77-51f1-459e-8ff0-90cc65e3cd29 b860264c-99c4-4831-a3f9-91d4896fdb8a e3802956-3ee2-4947-97ab-c1d885992aad e74fbfba-0042-4626-856d-c08650cf1927 445821114_1858116458031031_377574421660900555_n 445828583_1670301060386471_6023202970617375498_n 446027265_371472808794361_5810759381046720555_n c0cb82f4-73c4-4329-a775-76e9b7879ff4