АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

2022.05.31

Салбарын хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх, байгалийн нөөц баялгийн мэдээллийн санг эрхлэн гүйцэтгэж, байгаль орчны сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргын өмнө хариуцна.

 

-Биологийн төрөл зүйл, мэдээллийн сан, сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Батгэрэл

-И-мэйл хаяг: batgerel@ov.gov.mn

-Ажлын утас: 99320533