АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн орон нутагт хамаарах зорилт арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөө

2022.06.20

ath-ijg_heregzleh_jl_azillagaany_2022_ony_tlvlg-1

ath-ijg_heregzleh_jl_azillagaany_2022_ony_tlvlg-2

ath-ijg_heregzleh_jl_azillagaany_2022_ony_tlvlg-3

ath-ijg_heregzleh_jl_azillagaany_2022_ony_tlvlg-4

ath-ijg_heregzleh_jl_azillagaany_2022_ony_tlvlg-5

ath-ijg_heregzleh_jl_azillagaany_2022_ony_tlvlg-6

ath-ijg_heregzleh_jl_azillagaany_2022_ony_tlvlg-7