АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

2022.05.31

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын хууль тогтоомжийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, аймгийн Засаг дарга болон нутгийн захиргааны  байгууллагуудыг бодлогын зөвлөгөө, мэдээллээр хангаж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, агентлагийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг аймгийн Засаг даргын өмнө хариуцан тайлагнана.

-Газрын дарга Г.Баясгалан

-И-мэйл хаяг:bayasgalan@ov.gov.mn

-Ажлын утас:7032-3260, 99009601