АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Өвөрхангай аймгийн аялал жуулчлалын салбарын "Зочлох үйлчилгээний чанарыг сайжруулах нь" сэдэвт зөвлөгөөнийг Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа.

2022.10.27
Зурагт мэдээ

Өвөрхангай аймгийн аялал жуулчлалын салбарын "Зочлох үйлчилгээний чанарыг сайжруулах нь" сэдэвт зөвлөгөөнийг Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Монголын аялал жуулчлалын холбоо, Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, ОХБЦГХЗахиргаа, ДӨСДГХЗахиргаа, Өвөрхангай аймгийн АЖХолбоо, Өвөрхангай аймгийн нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 40 аж ахуй нэгж, байгууллагын төлөөлөл оролцлоо.

311567919_796537824746947_7176327122416857790_n

312850080_796537844746945_5876164500893200101_n

311689958_796536428080420_4786154813033957738_n