АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдтай 2022 онд байгуулсан байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах гэрээний үүргээ хангалттай сайн биелүүлж, улсад тэргүүллээ.

2022.12.30
Цаг үеийн

Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар нь Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдтай 2022 онд байгуулсан байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах гэрээний үүргээ хангалттай сайн биелүүлж, улсад тэргүүллээ. Хичээл зүтгэл гаргаж ажилласан салбарынхаа хамт олонд Баяр хүргэе