АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ТАЛАРХАЛ

2023.05.08
Цаг үеийн
"Монголд зочлох жил"-ийн хүрээнд БОАЖ-ын Сайдын 2023 оны 02 албан даалгаврын дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-423 дугаар нээлттэй хорих анги нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Хархорин сумын нэгдсэн хогийн цэг орчмын талбай болон зам дагуух хогийг цэвэрлэсэнд ТАЛАРХАЛ илэрхийлье.