АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Тарвагыг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнахыг Монгол орны хэмжээнд 3 жилийн хугацаатай хориглосон.

2022.07.04
Видео мэдээ