АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

2022 онд уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-ийн нөхөн сэргээлтийг ажлын хэсэг хүлээн авлаа

2022.10.21
Видео мэдээ